29 Sie 7 września zapraszamy na piknik i grę miejską Ferio Wawer